سلام
اینم بیوگرافی دابل اس واعضاش

ss501یادابل اس501یه گروهه خواننده ی کرایه که ازسال2005کارشو

 توی یه برنامه ی تلویزیونی شروع کردوخیلی زودپیشرفت کرد.سال 2010هرکدوم ازاعضاکار
سولوشونوشروع کردن وپیش بینی میشه تا2016برگردن.معنی اسم گروه
Sاول یعنی:sun star
Sدومی یعنی:singer
5o1یعنی:پنج نفربرای یه هدف تلاش میکنن...یه روح درپنج بدن
توجه:این 501 نیست...فایو او وان
(لیدرگروه) کیم هیون جونگ kim hyun joongلقب:سگ
تاریخ تولد:1987-6-Junبرابر با16 خرداد1365

سال تولد:ببر
cm183قد:
kg63وزن:
گروه خونی:B
اعضای خانواده:پدر-مادر-برادر
5:اکتان صدا
سبک موسیقی:پاپ کره ای(k-pop)-پاپ ژاپنی(j-pop)وقطعات رمانتیک
سمت درگروه:لیدرگروه(رهبر)-رپروخواننده
حرفه:مدل تبلیغاتی-خواننده وبازیگر

هئویونگ سنگ heo young seang (پرنس گروه)


لقب:سمور
تاریخ تولد:1986-3-Novبرابربا12 آبان 1365
سال تولد:ببر
cm180قد:
kg63وزن:
گروه خونی:O
اعضای خانواده:پدر-مادر
7:اکتان صدا
سبک موسیقی:خواندن باصدای بلند
سمت درگروه:خواننده ی اصلی(رهبرصدا)
حرفه:مدل تبلیغاتی-خواننده وبازیگر
کیم کیوجونگ kim kyu jong (مرکزگروه)


لقب:مرکز
تاریخ تولد:1987-24-Febبرابربا5اسفند1366
سال تولد:گربه
cm183قد:
kg65وزن:
گروه خونی:A
اعضای خانواده:پدر-مادر-خواهرکوچکتر
5:اکتان صدا
سبک موسیقی:خواندن باصدای بم
سمت درگروه:رپروخواننده
حرفه:مدل تبلیغاتی-خواننده وبازیگر
پارک جونگ مین park jung min (سک/سی کاریزما)


لقب:اسب
تاریخ تولد:1987-3-Aprبرابربا14فروردین1366

سال تولد:گربه
cm186قد:
kg67وزن:
گروه خونی:O
اعضای خانواده:پدر-مادر-برادربزرگتر-خواهربزرگتر
6.5:اکتان صدا
سبک موسیقی:خواندن باصدای ریز
سمت درگروه:خواننده
حرفه:مدل تبلیغاتی-خواننده وبازیگر
کیم هیونگ جون kim hyung jun (بیبی گروه)


لقب:لاک پشت
تاریخ تولد:1987-3-Augبرابربا12مرداد1366
سال تولد:گربه
cm183قد:
kg66وزن:
گروه خونی:O
اعضای خانواده:پدر-مادر-برادر
6:اکتان صدا
سمت درگروه:رپروخواننده اصلی
حرفه:مدل تبلیغاتی-خواننده وبازیگر